Contoh Doa untuk Membuka Ladang dalam Ajaran Gereja Katolik

May 29, 2023
Last Updated


KOSAKATA.ORG - Doa ini dapat digunakan saat membuka ladang atau pada awal musim tanam. 

Ini adalah ungkapan kerendahan hati, pengharapan, dan permohonan berkat kepada Tuhan atas pekerjaan pertanian yang akan dilakukan.

Berikut ini contoh doa Katolik yang dapat digunakan saat membuka ladang:

CONTOH 1:

Ya Allah yang Mahakuasa. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami.

Hari ini, kami membuka ladang ini dengan harapan dan kerinduan akan berkat-Mu.

Ya Tuhan, Engkau adalah Pencipta segala sesuatu.

Kami memohon agar Engkau melimpahkan hujan yang cukup, matahari yang terang, dan angin yang lembut.

Berkatilah tanah ini, supaya menjadi subur dan produktif, sehingga hasilnya dapat memberi makan kepada keluarga kami dan orang-orang yang membutuhkan.

Bapa yang penyayang, kami berharap agar pekerjaan kami di ladang ini menjadi kesaksian akan kerja sama, kebersamaan, dan ketekunan.

Bantulah kami mengelola dan merawat ladang ini dengan bijaksana.

Muliakanlah hasil kerja kami dan jadikanlah ladang ini tempat pertemuan antara kemurahan hati kami dan kehendak-Mu yang suci.

Ya Yesus, Engkau yang memberkati dan memberi kehidupan.

Kami memohon agar Engkau mengawal setiap langkah kami saat menanam dan merawat tanaman.

Berikanlah hikmat dan kekuatan bagi kami dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin kami temui di ladang ini.

Ya Roh Kudus, Engkau yang memberi pertumbuhan dan kehidupan.

Dalam setiap bibit yang kami tanam, dalam setiap tanaman yang kami rawat, datanglah dan berilah pertumbuhan yang subur dan berlimpah.

Berkatilah setiap tanaman ini, supaya dapat tumbuh dengan kuat dan memberi hasil yang melimpah.

Bunda Maria, Engkau yang penuh rahmat dan belas kasihan,

Kami berlutut di hadapan-Mu dan memohon perlindungan-Mu.

Bersama-sama dengan semua malaikat dan orang-orang kudus, doakanlah agar ladang ini menjadi tempat kemuliaan dan pujian bagi Allah.

Kami menyerahkan pekerjaan di ladang ini kepada-Mu, ya Allah yang penuh kasih.

Semoga ladang ini menjadi tempat keberkahan, kesuburan, dan kemuliaan bagi nama-Mu.

Kami berharap agar ladang ini bukan hanya memberi hasil materi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kami untuk berkembang dalam iman dan kasih.

Kami memohon semua ini melalui Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Roh Kudus, dalam persatuan dengan Bunda Maria dan semua orang kudus. Amin.

CONTOH 2:

Ya Allah yang Mahakuasa. Dalam kebaikan dan kemurahan-Mu yang tiada terbatas, kami memohon berkat-Mu saat kami membuka ladang ini.

Engkau adalah Sang Pencipta dan Pemberi segala yang kami butuhkan. Kami mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kami.

Berkatilah, ya Tuhan, ladang ini dan segala yang tumbuh dan hidup di dalamnya.

Berikanlah kehadiran-Mu yang penuh berkat di setiap sudutnya.

Jadikanlah tanah ini subur, matahari menyinari dengan baik, dan hujan datang pada waktunya.

Berkatilah bibit dan benih yang kami tanam, dan panenlah hasilnya dengan berlimpah.

Ya Allah, Engkau adalah Penebus dan Penyelamat kami.

Bantulah kami mengelola ladang ini dengan bijaksana dan tanggung jawab.

Berikanlah kami kekuatan untuk bekerja keras, kesabaran dalam menunggu, dan kegembiraan dalam panen yang melimpah.

Bimbinglah kami dalam menjaga dan melestarikan alam, serta menghormati anugerah-Mu yang terdapat di dalamnya.

Berkatilah pekerjaan tangan kami, ya Tuhan.

Kami berharap agar ladang ini menjadi sumber berkat dan rezeki bagi kami dan orang lain.

Bimbinglah kami dalam membagi hasilnya dengan sukarela kepada mereka yang membutuhkan.

Jadikanlah ladang ini sebagai sarana bagi kami untuk memuliakan dan melayani sesama dengan kasih.

Kami menyerahkan ladang ini kepada-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih.

Kami bersyukur atas anugerah-Mu dan memohon agar Engkau menyertai setiap usaha kami.

Semoga ladang ini menjadi tempat keberkahan, kehidupan yang subur, dan pertumbuhan yang melimpah.

Kami memohon semua ini melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah, kini dan selamanya. Amin.

Doa ini dapat diucapkan sebelum membuka ladang atau saat memulai musim penanaman. 

Hal ini memohon berkat Tuhan, kebijaksanaan dalam pengelolaan ladang, serta kesuksesan dan keberlimpahan dalam panen. 

Doa ini juga mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan sebagai Pencipta dan Pemberi rezeki serta kesediaan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.[]

Selengkapnya